Jyväskylän Kansalaisopiston teatteritaiteen opetus

Sisällöt ikäryhmittäin:

8–9-vuotiaat (60 t/lukuvuosi)
Ryhmässä sukelletaan draaman ja teatterin mielikuvitusmaailmoihin. Yhteisten leikkien ja draamaharjoitusten myötä on mahdollisuuden eläytyä ja ilmaista itseään, ajatuksiaan, havaintoja ja tunteita. Apuna käytetään satuja ja kertomuksia ja samalla opetellaan myös yhdessä toimimista.

10–12-vuotiaat (60 t/lukuvuosi)
Perehdytään draaman ja teatterin keinoihin käsitellä asioita puheen, toiminnan ja eleiden kautta. Rakennetaan ja tutkitaan yhdessä draaman maailmoja esimerkiksi tekemällä itse keksittyjä pieniä näytelmiä. Tutustutaan myös roolin rakentamiseen kokeilemalla erilaisia roolihahmoja.

13–15-vuotiaat (100 t/lukuvuosi)
Ryhmässä syvennetään ilmaisua ja näyttelijäntaitoja erilaisten harjoitusten avulla. Lisäksi kokeillaan teatterin muita osa-alueita kuten ohjaajan työtä, puvustuksen, lavastuksen, valo- ja äänisuunnittelun tekemistä. Opintoihin sisältyy 20 tunnin työpajaopintojakso.

16–18-vuotiaat (100 t/lukuvuosi)
Syvennetään aiemmin opittuja asioita eli draaman ja teatteritaiteen ilmaisullista ja teknistä osaamista sekä teatteritietoutta. Valmistetaan julkinen esitys. Opintoihin sisältyy 20 tunnin työpajaopintojakso.

Kenelle?
Omat ryhmät eri-ikäisille teatterin harrastajille. Ei pääsyvaatimuksia.

Kuinka pääsen mukaan?

Ryhmiin ilmoittautuminen kansalaisopiston kautta lukukausien alussa. Toiminnassa on osallistumismaksu. Lukukausimaksu 60 € (8-11-vuotiaat) tai 80 €/100t (12–18-vuotiaat).

Missä ja milloin?
Ryhmät kokoontuvat Jyväskylän pääkirjasto-kansalaisopiston tiloissa, osoitteessa Vapaudenkatu 39-41, 40100 Jyväskylä.

Haluatko mukaan? katso lisätietoja:
www.jyvaskyla.fi/kansalaisopisto

Opistosihteeri Pirjo Linna
p. 014 266 4079
pirjo.linna( at )jkl.fi