Lukio-opintojen ilmaisutaitokurssit ja teatteritoiminta

Jyväskylän Lyseon lukiossa voit suorittaa lukio-opintoihin kuuluvia ilmaisutaidon kursseja. Lukio-opinnoissa voit myös suorittaa Teatteridiplomin, joka on valtakunnallinen päättötutkinto ja tarkoitettu abiturienteille. Teatteridiplomi suoritetaan itse kootuissa ryhmissä, sillä teatteri on ryhmätyötä. Diplomin voi tehdä näyttelijän, ohjaajan, valosuunnittelijan tai skenografin (puvustus ja lavastus) näkökulmasta. Myös käsikirjoituksen kirjoittaminen voi olla osana diplomia. Diplomiesityksiin äänisuunnittelun ja sävellysten tekemisen tai muusikkona toimimisen voi neuvotella osaksi musiikkidiplomia.

Lyseon ja Huoneteatteri yhteistyöprojekti
Jyväskylän Lyseon lukiolaiset tuottavat vuosittain yhden koko illan teatteriesityksen osana lukion ilmaisutaidon kurssia ’IT2 Teatterin tekeminen’. Näytelmän harjoitus- ja esityspaikkana toimii Huoneteatteri ja näytelmän ensi-ilta ja esitykset ajoittuvat toukokuulle. Teatteriprojektissa on vuosittain mukana useita kymmeniä käsikirjoittamisesta, ohjaamisesta, näyttelemisestä, puvustamisesta, lavastamisesta, musiikin tekemisestä, maskeeraamisesta, ääni- ja valoilmaisusta, tuottamisesta sekä muista teatterin tekemiseen liittyvistä osa-alueista kiinnostuneita toisen asteen opiskelijoita.

Opiskelijat saavat projektista ilmaisutaidon, musiikin, kuvataiteen sekä projektityöskentelyn kursseja. Teatteriprojektin vastuuhenkilöinä toimivat koulun taideaineiden opettajat. Kurssille osallistuva ryhmä päättää toteutettavan projektin laajuuden. Suurissa projekteissa näytelmää harjoitellaan myös iltaisin ja viikonloppuisin ja tällöin projektin laajuus on 1-3 kurssia.

Edellisiä Lyseon ja Huoneteatterin yhteistyössä tuottamia näytelmiä ovat olleet:

2017 Tallennustila 2117 (Ohjaus: Raili Kivelä)
2016 Laittoman rajoilla -gangsteriparodia (Ohjaus: Raili Kivelä)
2015 Jänishousu & Leijonasydän (Ohjaus: Raili Kivelä)
2014 Saanko puhua? (Ohjaus: Raili Kivelä)
2013 Absurdi aikuisuus (Ohjaus: Raili Kivelä)
2012 Kolme Kullervoa (Ohjaus: Raili Kivelä)

Kenelle?
Jyväskylän Lyseon opiskelijoille ja muille lukiolaisille.

Kuinka pääsen mukaan?
Jyväskylän Lyseon lukion ilmaisutaidon lukiokursseille ilmoittaudutaan normaalilla kurssi-ilmoittautumisella.

Missä ja milloin?
Ks. alla olevista linkeistä.

Haluatko mukaan? katso lisätietoja:
Ilmaisutaito ja teatteri lukio-opinnoissa (Lyseo):
http://peda.net/veraja/jkllukiokoulutus/lyseonlukio/opetus/oppiaineet5/koulukohtainen/ilmaisutaito